Καλλιεργητές

Η καλλιέργεια της μαστίχας παραλήφθηκε ως μιας σταθερά του ετήσιου γεωργικού ημερολογίου και συνεχίζει ως πλέον η μοναδική αγροτική δραστηριότητα που ασκείται από το σύνολο σχεδόν όσων έχουν καταγωγή ή και ιδιοκτησία από τα Μαστιχοχώρια. Η καλλιεργητική γνώση μεταδίδεται με διαδοχή από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους και μαζί, η γνώση για τα δέντρα, τον ρυθμό καλλιέργειας τα βήματα που ακολουθούνται τα χρονικά ορόσημα και τις ιστορίες που συνοδεύουν τις εμπειρίες ζωής. Αυτή η διαδικασία είναι που συγκροτεί το στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Βέβαια το εισόδημα από την μαστίχα έχει αυξήσει το ενδιαφέρον απασχόλησης και για μεροκάματα αλλά και εργολαβίες ή ενοικιάσεις από μη μαστιχοχωρούσους είτε αυτοί είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικονομικοί μετανάστες, είτε πρόσκαιρα διαμένοντες. Πολλοί πλέον το βλέπουν ως κύρια απασχόληση και όχι συμπληρωματική δραστηριότητα, έτσι οι μεγάλες παραγωγές ανά εκμετάλλευση δεν έχουν προηγούμενο, ενώ δεν λείπουν πια και εκείνοι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως επιχειρηματίες μιας και «καλλιεργούν» πολλές χιλιάδες δέντρα για να βγάλουν όχι πια μερικά κιλά αλλά πάνω από ένα τόννο μαστίχι.