ΣΧΕΤΙΚΑ

Η διαδικτυακή εθνογραφική πλατφόρμα Γη της Μaστίχας (MastihaLand) είναι μια οπτικοακουστική απόπειρα να αναδείξει το πολιτισμικό απότυπωμα της Μαστίχας, το πρισματικό τοπικό χαρακτήρα της Μαστίχας και τη ριζωματική της σχέση με τον τόπο και τους ανθρώπους είτε μέσα από την καλλιέργεια και παραγωγή της Μαστίχας, είτε μέσα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων στα Μαστιχοχώρια. Μέσα από το ετερογενές υλικό (ντοκιμαντέρ, ηχοτοπία, φωτογραφίες, αφηγήσεις, κείμενα) που συμπυκνώνει, προσδοκά αφενός να ενισχύσει την πολιτισμική ταυτότητα της μαστίχας ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αφετέρου να μυήσει τον επισκέπτη στη μοναδική στον κόσμο καλλιέργεια της μαστίχας, αλλά και στον μεσαιωνικό κόσμο των Μαστιχοχωρίων.

Η ομάδα του Caravan Project που εργάστηκε για τη παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού και τη δημιουργία της πλατφόρμας είχε σαν σκοπό να συνενώσει τις διαφορετικές, ανθρωπογεωγραφικές, ιστορικές, λαογραφικές συνιστώσες τoυ πολυδιάστατου χαρακτήρα της μαστίχας προσφέροντας ένα νέο πεδίο γνώσης και κατανόησης των στοιχειών και διαδικασιών εκείνων που συνέβαλαν στη πολιτισμική διαμόρφωση του προϊόντος. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συμμαχιών (Ένωση Μαστιχο-παραγωγών Χίου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Όμίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), περιφέρειακη ενότητα Χίου, Μastihashop) δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό χώρο εκπροσώπησης της Μαστίχας, όπου φιλοξενεί οπτικο-ακουστικές αφηγήσεις οι οποίες θα σχετίζονται με το αγαθό της Μαστίχας και την ταυτότητα της περιοχής των Μαστιχοχωρίων που έχει διαμορφωθεί ιστορικά κοινωνιολογικά ανθρωπολογικά αρχιτεκτονικά και οικονομικά χάρη και εξαιτίας του μοναδικού αυτού αγαθού. Η πλατφόρμα κατέστει δυνατή χάρην στην χρηματοδότηση του Υπουργείου πολιτισμού από το πρόγραμμα ψηφιακές δράσεις 2021